Forfinelse
Alt bliver altid hurtigere og altid bedre. Fremskridtet raser af sted, også selv om det ikke altid tager store spring. Mellem de store innovationer bringer små skridt i stadig kortere intervaller os også fremad. Drevet af konkurrencen og kundernes forventninger er udviklere, konstruktører og designere hele tiden beskæftiget med at gøre formodentligt færdige ting bedre.

At tage et stort skridt fremad bliver alligevel vigtigt. Hvor der ikke er noget, kan der heller ikke forbedres noget. Men pligten til at sørge for en kontinuerlig optimering retter opmærksomheden mod finesserne. Den skærper blikket for detaljen.
Dér, i detaljen, afgøres det, om noget er godt eller bedre eller fremragende. Detaljer er det, der præger kvalitetsindtrykket i deres ofte ubevidst registrerede samvirke – mener designkritiker René Spitz i sit faglige bidrag. På den måde kan forholdet endda vendes om: Så opfattes mange forbedrede detaljer som et stort skridt fremad, mange små skridt giver et stort spring fremad.

Gyldigheden af hans teser kan kontrolleres vha. den nye designlinje Siedle Basic. Den viser, hvordan fremskridt manifesteres i forfinelsen, hvordan formal kvalitet med virkning i rummet og overbevisende funktion forbindes til det, der kaldes Premium.
Baggrund
René Spitz

Simpelhed har konjunktur: Jo kompleksere sammenhængene synes at være, og jo dynamiskere de ændrer sig, desto mere attraktiv virker det simple. Her spiller designet en ikke uvigtig rolle, for det som udvendigt registreres som simpelt, implicerer også en ukompliceret og behagelig håndtering i den daglige betjening.
 Mere…
© 2020 S. Siedle & Söhne OHG
TOP