Fritstående postkasser
Fritstående postkasseanlæg står lige netop dér, hvor det er hensigtsmæssigt, helt uafhængigt af bygningens udformning. Vægge og døre berøres ikke - og hvad der er vigtigt for energibesparende bygningskonstruktioner: Facaden og bygningens ydre konstruktion forbliver intakt, ligesom der heller ikke dannes kuldebroer.
Vario-systemkonceptet giver flere muligheder for at placere postkasseanlæg fritstående: Med standere eller på en kommunikationsstander som bærende element. I begge varianter integreres postmodtagelsen i et kommunikationscenter i indgangspartiet.  Mere…
Når det drejer sig om repræsentation, demonstrerer et fritstående postkasseanlæg fra Steel-programmet konsekvens og stilsikkerhed.  Mere…
© 2019 S. Siedle & Söhne OHG
TOP