Inde i bygningen
Den, der går ind i en bygning, er endnu ikke nået frem til bestemmelsesstedet. Han behøver indenfor den samme hjælp og vejledning som udenfor, orientering og vejledning. Hvad der funktionelt hører tæt sammen, bør formelt også tale et og samme sprog. Derfor gør systemet ingen forskel på dørstation og skiltning. Det gennemgående design signalerer straks samme funktion. Den perfekte formelle overensstemmelse er derfor ikke blot en æstetisk, men også en ergonomisk gevinst.
Symbiosen mellem kommunikationselektronik og orientering og vejledning af besøgende har også sine klare fortrin inde i bygningen. Et rumskilt med ringetryk og fingeraftrykslæser er en lige så selvfølgelig mulighed som indbygningen af en LED-fladelampe i et vægpanel.
Tredelt informationstavle med fladelampe. Toppanelet signalerer firmalogoet på afstand. Midterpanelet indeholder informationer, som læses på nært hold, og er over hele fladen forsynet med en transparent énfarvet trykt klæbefolie. Ved ændring af teksten udskiftes hele folien. Bundpanelet afslutter informationstavlen nedadtil.
Firmanavn, rum- eller værelsesnumre, afdelinger: Hvis tekster skal forblive uændrede i lang tid, kan de indgraveres, trykkes eller - som i toppanelet - skæres ud i overfladen ved hjælp af laserteknik.
Andet, f.eks. navne, funktioner eller titler, ændres hyppigt. Hertil anbefales revidérbare tekster, som for en ringe udgift kan ændres. Billedet viser en detaljeret inskription på en énfarvet trykt folie. Flader uden tryk forbliver transparente, underlaget af ædelstål ses ignnem.

Alle tekster i oversigten:
> Tekstvalgmuligheder
© 2020 S. Siedle & Söhne OHG
TOP