Farve og skrift
Siedle Steel's mange udformningsmuligheder er et resultat af samspillet mellem montage- og funktionsfladen, som begge kan lakeres individuelt.Hertil kommer yderligere muligheder for materialevalg til funktionsfladen og 5 forskellige tekstarter.
Med disse mange variationsmuligheder kan systemet ikke blot tilpasses til personlige ønsker, arkitektoniske stilarter eller omgivende materialer; det er også uden videre muligt at realisere et corporate design eller et farvebaseret orienteringssystem.
De viste anlæg er i det store og hele identiske. Deres forskellige virkning er udelukkende opnået ved at anvende farver. Fælles for dem alle er funktionsfladen i ædelstål, det laserskårede A i toppanelet og teksten i midterområdet.
I nogle tilfælde kan der her også anvendes en trykt klæbefolie. Områder uden tryk forbliver transparente, underlaget skinner igennem.
Materialevalgmuligheder
© 2020 S. Siedle & Söhne OHG
TOP